Wanneer doe je BTW aangifte in België

Onduidelijkheid bij ondernemers
Er is bij ondernemers onduidelijkheid wanneer je BTW aangifte in België moet doen. De overheid werkt namelijk met een systeem waarbij eens per maand of eens per kwartaal een voorschot moet worden betaald. Dat voorschot wordt bepaald via de intervat toepassing op het internet.
Op die toepassing voer je per maand of per kwartaal het totaalbedrag van alle facturen in die je hebt uitgestuurd naar klanten. De berekende BTW moet je uitsplitsen; dat gedeelte ben je verschuldigd aan de federale overheidsdienst financiën .  

Maandelijks een voorschot betalen
Het maandelijks een voorschot betalen wordt gedaan bij een jaaromzet van 2.500.000 euro minimaal. Ook wanneer er per maand voor 250.000 euro wordt geleverd aan bijvoorbeeld energie, maar ook mobiele telefoons, computers en computerapparatuur moet daar een maandelijks voorschot over worden afgedragen. Dat moet maandelijks voor de 20ste.  Eens per jaar wordt er een afrekening gemaakt van de betaalde BTW over geleverde diensten waarbij de door jouw bedrijf betaalde BTW aan andere bedrijven wordt verrekend.

Eens per kwartaal een voorschot
Lever jij andere diensten dan energie, mobiele telefoons en computers of computerapparatuur en is jouw jaaromzet lager dan 2.500.000 euro, dan betaal je eens per kwartaal een BTW voorschot aan de federale overheidsdienst financiën . Heb jij in één maand voor meer dan 50.000 euro aan diensten geleverd dan moet je eveneens per maand BTW betalen ook al zou je anders eens per kwartaal moeten afdragen. Ook deze kwartaalvoorschotten worden voor de 20ste afgedragen.